Biuro projektu:
Profesja Centrum Aktywności Zawodowej sp. z o.o.
ul. Sieradzka 4C, 60-163 Poznań

Lider projektu:
KMC Przemysław Korach
ul. Kościelna 26/34, 60-538 Poznań

Do góry