Celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

Do góry